História

Lokálne stredisko dištančného vzdelávania (LSDV) pri STU bolo založené rektorom STU 1. mája 1996. Spolu s Národným strediskom dištančného vzdelávania (NSDV) v Bratislave a LSDV v Košiciach, Zvolene, Žiline a Nitre je členom Slovenskej siete dištančného vzdelávania.

Hlavným cieľom LSDV Bratislava je:

  • Podporovať všetky aspekty flexibilného vzdelávania na univerzitách v regióne Bratislavy/Západného Slovenska (vrátane celoživotného a dištančného vzdelávania).
  • Vyvíjať a podporovať moderné učebné materiály, technológie a dištančné formy vyššieho vzdelávania.
  • Poskytovať doplnkové vzdelávanie a rekvalifikáciu v odboroch: informačné a komunikačné technológie, jazykové kurzy pre špecifické odbory, manažment, pedagogika.