Publikácie

LSDV Bratislava vydalo v rámci svojej činnosti niekoľko knižných publikácií. V prípade záujmu je potrebné len vyplniť priloženú objednávku a zaslať ju poštou alebo faxom na adresu strediska. Skriptá si je možné zakúpiť aj osobne v priestoroch LSDV v pondelok v čase 12:00-14:00 a v stredu v čase 13:00-15:00 v miestnosti D415.

  Názov publikácie Cena v Sk
1. Z 243 .-
2. V 172 .-
3. Z 233 .-
4. Textov 298 .-
5. Textov 216 .-
6. Z 281 .-
7. English for Professional Communication 233 .-
8. Matlab 233 .-
9. Matlab II 233 .-
10. MAPLE V 4 228 .-
11. Projektov 216 .-
12. Z 228 .-
13. Senzory v automatiz 151 .-
14. Z 162 .-
15. Modelovanie, identifik 218 .-
16. Pru 214 .-
17. Riadenie neline 363 .-
18. Priemyseln 308 .-
19. Te 574 .-
20. Neline 678 .-
21. Synt 590 .-
22. Synt 590 .-
23. Synt 980 .-
24. Bezpe 167 .-
25. T 219 .-
26. Prvky riadiacich syst 232 .-
27. Prenos a rozvod elektrickej energie 255 .-
28. Technika vysok 250 .-
29. Zborn 200 .-
30. Zborn 200 .-
31. Zborn 300 .-
32. Www a vzdel 250 .-
33. Z 250 .-
34. Elektrick 219 .-
35. Z 219 .-
36. Klasick 265 .-
37. Softv 219 .-
38. Optimaliz .-

Študenti FEI STU Bratislava majú na vybrané publikácie zľavu. Bližšie informácie sú uvedené pri anotácii publikácie.