Aktuálne školenia

V krátkej dobe LSDV Bratislava neorganizuje žiadne kurzy, resp. semináre.