Kontakt

Lokálne stredisko dištančného vzdelávania
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Slovenská technická univerzita
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Tel.: 02/60291719, Fax: 02/65411004
Email: lsdv@kar.elf.stuba.sk