VIRTUÁLNA UNIVERZITA

10. ročník medzinárodnej konferencie
v dňoch 10. a 11. decembra 2009 

Organizátori

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Slovenská e-akadémia, n.o.